За нас

Международни превози Канотранс ООД е лицензирана от Министерството на транспорта както е предвидено в Регламент (ЕО) №1072/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно общите правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари и в съответсвие с общите условияна лиценза.

Дружеството е собственик на терен от 5,325 кв.м., върху който е разположена собствена база – автосервиз за товарни автомобили, административна сграда и други помощни постройки, необходими за реализиране дейността му. Обектът е реализиран през 2011 г.

Фирмата предлага следните услуги в областта на транспорта:

  • Организиране и извършване на автомобилни превози посредством собствен и нает автомобилен парк, включително групажни пратки в Централна и Източна Европа (Италия, Германия, Австрия, Белгия, Холандия, Словения, Румъния, Чехия, Словакия, Унгария), както и вътрешен транспорт в България.
  • Разработване на оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и индивидуалните изисквания на Нашите клиенти.“Международни превози Канотранс” ООД има направени застраховки "Отговорност на превозвача" и "Отговорност на спедитора" съгласно Конвенция CMR, член е на БСТП.
  • Поддържаме информация за местонахождението на превозните средства и предоставяме ежедневна информация за движението им чрез GPS-проследяване

Във фирмата работят квалифицирани специалисти в областта на спедицията, логистиката и транспорта.
 
Предимствата, с които се ползва нашата фирма и които осигуряват качествена работа са доброто познаване на местния и чуждия транспортен пазар, персоналното обслужване, добрия избор на точния логистичен план и вид транспорт, собствената програма за лоялни клиенти.

Развитието ни през годините се основава на това да бъдем:

  • гъвкави – всеки клиент е уникален и изисква уникален подход;
  • локални – ние се учим от най-добрите в света, но създаваме услуги, съобразени с изискванията на българския пазар;
  • фокусирани върху нашите цели – да бъдеш стабилна фирма в този бранш е дългосрочна цел, изискваща ежедневна усърдна работа в продължение на години

Ние вярваме, че бъдещите успехи се основават на:

  • спазването на утвърдените вътрешно-фирмени стандарти и европейските норми, регулиращи този тип дейност;
  • инвестициите в техника и технологии, подобряващи ефективността на работата.